פיתוח השם, הלוגו ושפת המותג.  expederm מותג גג לשיווק מוצרי שמירה ועזרה ראשונה לעור מחומרים טבעיים בלבד.

www.expederm.com

מיתוג עבודות