אידאה פיתחה ועיצבה את השילוט הייחודי בגודל חצי גיליון (מדגם רשום).
האפשרות הייחודית למתג את השלט היא יתרון חשוב בחיזוק הזהות הארגונית

והמותגית כלפי העובדים והלקוחות במרחבים בהם מתרחשת פעילות עסקית ופנים ארגונית.

עבודות עיצוב מוצר עיצוב תעשייתי